Proteomic identification of the peritrophic membrane of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)

LIANG Zhen-Pu, WANG Liang, LI Peng-Juan, WANG Zhao-Xing, XIAO Yu-Bo, ZHANG Xiao-Xia
Acta Entomologica Sinica . 2019, (2): 181 -192 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.02.005