Ultrastructure of sensilla on labial palps and the central projection of their sensory neurons in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) adults

YAN Xi-Zhong, WANG Zhi-Yu, DUAN Yu, FENG Xue-Meng, DENG Cai-Ping, WU Ai-Hua, FU Shu-Hui, SUN Xue-Jun, HAO Chi
Acta Entomologica Sinica . 2019, (2): 205 -214 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.02.007