Composition and temporal dynamics of insect community in the tundra zone in ChangbaiMountains,Northeast China

LIU Sheng-Dong, MENG Xin, SHANG Jun-Ye, YANG Ming-Yue, MENG Qing-Fan, GAO Wen-Tao, WANG Ge-Rong
Acta Entomologica Sinica . 2019, (2): 233 -240 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.02.010