Analysis of the gut microbial diversity of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) by highthroughput sequencing
WANG Tian-Zhao, WANG Zheng-Liang, ZHU Hang-Feng, WANG Zi-Ye, YU Xiao-Ping
Acta Entomologica Sinica . 2019, (3): 323 -333 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.03.006