Cloning and expression profiling of general odorant receptor gene GmolOR20 inthe oriental fruit moth, Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae)
CHEN Li-Hui, LI Mei-Mei, CHEN Xiu-Lin, WU Jun-Xiang, XU Xiang-Li
Acta Entomologica Sinica . 2019, (4): 418 -427 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.04.004