Progress in pollination by dipteran insects
WU Peng-Feng, ZHENG Guo
Acta Entomologica Sinica . 2019, (4): 516 -526 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.04.013