Identification of the active components of sex pheromone of female moths of Micromelalopha sieversi (Lepidoptera: Notodontidae)
LIU Fu, GUO Li, LI Qing-Chun, ZHANG Su-Fang, KONG Xiang-Bo, ZHANG Zhen, HUANG Fan-Quan
Acta Entomologica Sinica . 2019, (7): 814 -822 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.07.004