Effects of dietary protein level on the nutritional utilization and nitrogen metabolism of Blattella germanica (Blattaria: Blattellidae)
ZHANG Bi-Yao, WANG Ya-Ru, FAN Jing-Wen, DENG Hui, WANG Guo-Hong
Acta Entomologica Sinica . 2019, (8): 921 -929 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.08.004