Effect of Nosema bombycis infection on the expression level of Bombyx Turtle (Bmtutl) gene in Bombyx mori
ZHU Feng, GAO Jian-Hua, ZHANG Yong-Hong, XIAO Sheng-Yan, SHAO Yu-Lan, TANG Fen-Fen, BAI Xing-Rong
Acta Entomologica Sinica . 2019, (8): 930 -936 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.08.005