Isolation and identification of the aggregation pheromone in Megalurothrips usitatus (Thysanoptera: Thripidae)
LI Xiao-Wei, LUO Xue-Jun, WANG Li-Kun, ZHANG Jin-Ming, ZHANG Zhi-Jun, HUANG Jun, WU Jian-Hui, LU Yao-Bin
Acta Entomologica Sinica . 2019, (9): 1017 -1027 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.09.002