First record of Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) and a survey of its parasitoids in Tibet, China
PAN Li-Ting, XU Yong-Qiang, DU Su-Jie, WANG Wei, Zoya YEFREMOVA, DAWA, LIU Wan-Xue
Acta Entomologica Sinica . 2019, (9): 1072 -1080 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.09.008