Effects of dimethoate on the gonads and oxidative stress response in the silkworm, Bombyx mori
SHI Min, LI Guan-Nan, ZHENG Xi, LIU Feng-Dan, ZHAO Shan, CAI Miao, ZHU Yong
Acta Entomologica Sinica . 2019, (10): 1186 -1196 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.10.007