Effects of feeding on diets containing components of different plants on the development  and detoxifying enzyme activities in  Pagiophloeus tsushimanus  (Coleptera: Curculionidae)  larvae
LI Shou-Yin, CHEN Cong, LI Hui, FAN Bin-Qi, WANG Yan, HAO De-Jun
Acta Entomologica Sinica . 2019, (11): 1286 -1296 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.11.006