Effects of sublethal doses of imidacloprid on the expression of immune and detoxification related genes and the activities of immune and detoxification related enzymes in house and field bees of  Apis mellifera ligustica
HOU Meng-Shang, YU Tian-Tian, QIU Yuan-Mei, LI Yun-Xian, LI Zhi-Guo, SU Song-Kun
Acta Entomologica Sinica . 2019, (12): 1409 -1416 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.12.007