Plant-mediated RNA interference in insect pests
FU Shu, LIU Zhao-Xia, CHEN Jin-Zhi, SUN Geng-Xiao, SUN Cui-Ying, YANG Guang
Acta Entomologica Sinica . 2019, (12): 1448 -1468 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.12.011