Effects of sublethal doses of chlorpyrifos and chlorfenapyr on the growth, reproduction and  detoxification enzymes of Blattisocius dentriticus (Acari: Ascidae)
YANG Juan-Sheng, CONG Lin, WANG Cui-Lun, HOU Dong-Yuan, ZHOU Hao-Nan, YU Shi-Jiang, CHENG Lu-Yan, LEI Shuang, FU Yun-Mei, CHENG Ming-Ming, RAN Chun
Acta Entomologica Sinica . 2020, (1): 36 -45 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.01.005