Identification and expression analysis of miR-2769 target gene in  Bombyx mori
SUN Yan-Yan, WANG Jing-Ya, WANG Lu, LI Xiao-Zhe, KAN Yun-Chao, QIAO Hui-Li
Acta Entomologica Sinica . 2020, (3): 245 -254 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.03.001