Effects of earthworm extract on the oxidative damage, total antioxidant capacity and antioxidant enzyme contents in the midgut of the silkworm,  Bombyx mori
XU Qi-Lin, QI Gui-Lan, JIANG Yi-Long, NI Kui, CHEN Ya-Ying, LIU Han-Yang, ZHU Jia-Wen, WU Yong-Sheng
Acta Entomologica Sinica . 2020, (3): 278 -284 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.03.004