Effects of stocking density of alien  Apis mellifera  on the community structure and species diversity of native pollinating bees in Luoping, Yunnan, southwestern China
HU Xiao-Ling, REN Xiao-Xiao, MA Fang-Zhou, MENG Bo-Da, ZHANG Rui, HUANG Yong-Quan, WU Shui-Ju, GU Zhong-Tang, WU Jun, DONG Kun
Acta Entomologica Sinica . 2020, (3): 343 -353 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.03.011