Molecular cloning, prokaryotic expression and expression profiling of the laccase gene  MaLac1 in Monochamus alternatus (Coleoptera: Cerambycidae)
CHEN Hao, LUO Qiao-Yu, MA Qiu-Yu, CHU Xu, YUAN Chao, LIU Ying, YU Wei, WU Song-Qing, WANG Rong, LIANG Guang-Hong, ZHANG Fei-Ping, HU Xia
Acta Entomologica Sinica . 2020, (4): 381 -389 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.04.001