Comparative analysis of the transcriptomes of male adult and the 5th instar larva of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)
LIAO Yong-Lin, LI Yan-Fang, YANG Bin, ZHAO Hua, GAO Yan, CHEN Wei-Ping, CAI Shi-Ke, WANG Ji-Hua
Acta Entomologica Sinica . 2020, (5): 523 -532 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.05.001