Research status and prospects of  Spodoptera frugiperda  (Lepidoptera: Noctuidae) in China
LIANG Pei, GU Shao-Hua, ZHANG Lei, GAO Xi-Wu
Acta Entomologica Sinica . 2020, (5): 624 -638 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.05.012