Effects of queen mandibular pheromone on the expression of candidate sex pheromone receptor genes in honeybee drones
LIU Jun-Feng, LI Mang, WANG Zi-Long, HE Xu-Jiang, ZENG Zhi-Jiang
Acta Entomologica Sinica . 2020, (6): 697 -707 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.06.005