Analysis of the genetic diversity of geographical populations of Liriomyza chinensis (Diptera: Agromyzidae) in China based on mtCOI gene sequence
ZHONG Yu-Jun, DU Su-Jie, PAN Li-Ting, WANG Yu-Sheng, WANG Fu-Lian, LIU Wan-Xue
Acta Entomologica Sinica . 2020, (6): 769 -778 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.06.013