Role of fruitless in courtship and mating behaviors in  Bactrocera dorsalis  (Diptera: Tephritidae)
CHEN Yao-Yao, GU Feng, ZHONG Guo-Hua, YI Xin
Acta Entomologica Sinica . 2020, (8): 924 -931 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.08.002