EPG-based comparison of feeding behaviors of three piercing-sucking pests on apple  seedlings
ZHOU Hao, LI Yu, TENG Zi-Wen, DU Ling-Jun, WAN Fang-Hao, ZHOU Hong-Xu
Acta Entomologica Sinica . 2020, (10): 1207 -1214 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.10.006