Effects of Varroa destructor on the respiratory metabolism of Apis mellifera ligustica  workers
TAN Jing, WU Jiang-Li, TU Yang-Yang, Tessema AYNALEM, YU Hui-Min, LI Nan-Nan, LI Xiao-Ying, XU Shu-Fa
Acta Entomologica Sinica . 2020, (11): 1325 -1332 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.11.005