Antibacterial activity of BmPGRP-S5 of Bombyx mori and its role in cellular immunity 
CHEN Xue, ZHOU Hong, LI Xiao-Feng, XIAO Yang, ZHONG Yang-Jin, YANG Wan-Ying
Acta Entomologica Sinica . 2020, (11): 1333 -1344 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.11.006