Advances in landscape genomics and its application in integrated pest management
CHEN Yan-Ting, YOU Shi-Jun, KE Fu-Shi, LIU Tian-Sheng, LI Jian-Yu, YOU Min-Sheng
Acta Entomologica Sinica . 2020, (11): 1411 -1430 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.11.013