Investigation and evaluation of insect diversity in Xingshan County, Three Gorges Reservoir Area, Hubei Province, central China
ZHENG Xiao-Xu, XIAO Neng-Wen, ZHAO Mu-Hua, WEN Dong, HE Shuai-Jie, LI Xue-Mei, YANG Feng-Lian, WU Gang
Acta Entomologica Sinica . 2020, (12): 1497 -1507 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.12.008