Analysis of the functions of allatostatin genes in the reproductive diapause preparation of   Colaphellus bowringi  (Coleoptera: Chrysomelidae)
TIAN Zhong, LIU Xi, ZHU Li, LIU Wen, ZHU Fen, WANG Xiao-Ping
Acta Entomologica Sinica . 2021, (1): 30 -40 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.01.004