Cloning, prokaryotic expression and tissue expression analysis of the silk gland transcription factor gene AaSGF-1 of Antheraea assama (Lepidoptera: Saturniidae)
LI Qiong-Yan, CHEN An-Li, XUN Li-Jie, LIU Zeng-Hu, LIAO Peng-Fei, YANG Wei-Ke, DONG Zhan-Peng
Acta Entomologica Sinica . 2021, (1): 41 -50 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.01.005