Biological characteristics of Asobara japonica (Hymenoptera: Braconidae) parasitizing Drosophila melanogaster and the effects of its parasitization on the host growth and immune responses
ZHANG Xian, ZHOU Si-Cong, CHEN Jia-Ni, PANG Lan, ZHANG Qi-Chao, WANG Ying, SHI Min, CHEN Xue-Xin, HUANG Jian-Hua
Acta Entomologica Sinica . 2021, (1): 70 -79 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.01.008