Biological characteristics of  Asobara japonica  (Hymenoptera: Braconidae) parasitizing  Drosophila melanogaster  and the effects of its parasitization on the host growth and immune r esponses
ZHANG Xian, ZHOU Si-Cong, CHEN Jia-Ni, PANG Lan, ZHANG Qi-Chao, WANG Ying, SHI Min, CHEN Xue-Xin, HUANG Jian-Hua
Acta Entomologica Sinica . 2021, (1): 70 -79 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.01.008