Effects of the serine protease homologue SgSPH from the venom of Scleroderma guani (Hymenoptera: Bethylidae) on the phenoloxidase activity in the host hemolymph
LI Li-Fang, WU Chao-Yan, HAN Kai-Jian, WU Guo-Xing, ZHU Jia-Ying
Acta Entomologica Sinica . 2021, ( 2): 170 -177 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.02.004