Research progress of insect miRNAs
YANG Jie, XIE Miao, XU Xue-Jiao, BAI Jian-Lin, YOU Min-Sheng
Acta Entomologica Sinica . 2021, ( 2): 259 -280 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.02.013