Diversity and sequence characteristics of the OCT family genes in Anopheles sinensis (Diptera: Culicidae)
LEI Dan, YAN Zhen-Tian, ZHANG Xiao-Xiao, CHEN Bin
Acta Entomologica Sinica . 2021, (3): 337 -347 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.03.006