Resistance selection and biological characteristics of Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae) to chlorpyrifos
WANG Li, CHENG Ming-Ming, FU Yun-Mei, FANG Yun-Hong, WEI Zhi-Tang, CHENG Lu-Yan, LEI Shuang, DING Li-Li, YU Shi-Jiang, CONG Lin, RAN Chun
Acta Entomologica Sinica . 2021, (3): 374 -383 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.03.009