Differences in the evolution of mitochondrial genome between pollinating and non-pollinating fig wasps (In English)
WANG Jian-Xia, ZHOU Yi, XIN Zhao-Zhe, ZHAO Dan, XIAO Jin-Hua, HUANG Da-Wei
Acta Entomologica Sinica . 2021, (4): 479 -489 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.04.007