Distribution and structure of wax glands in various body forms of the horned gall aphid, Schlechtendalia chinensis (Hemiptera: Aphididae)
WEI Hong-Yuan, FENG Guo-Rui, XU Xin, SHAO Shu-Xia, CHEN Xiao-Ming, YANG Zi-Xiang
Acta Entomologica Sinica . 2021, (4): 490 -497 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.04.008