Research progress of olfactory binding proteins in insects 
WU Fan, ZHANG Li, QIU Yi-Lei, LI Hong-Liang
Acta Entomologica Sinica . 2021, (4): 523 -535 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.04.011