Research progress of insect sodium channels#br#
WU Shao-Ying, DUAN Wen-Bo, LI Fen, YANG Lei, WANG Hao, WANG Li-Kui
Acta Entomologica Sinica . 2021, (7): 862 -874 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.07.010