Research advances in the diversity of symbionts in the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae)
SHENTU Xu-Ping, SHI Jia-Teng, SONG Yang, YU Xiao-Ping
Acta Entomologica Sinica . 2021, (8): 998 -1008 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.08.011