Effects of knocking down neuropeptide F gene (npf) on the feeding, growth and reproduction of Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Pyralididae)
SHI Jian, WANG Yuan, LIANG Jia, DU Juan, ZHAO Zhang-Wu
Acta Entomologica Sinica . 2021, (9): 1080 -1091 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2021.09.008