Regulatory mechanism of DOPA decarboxylase (DDC) on fecundity in Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae)
CHEN Xu, TIAN Ren-Bin, XU Qing-Xuan, LI Shu, WANG Su, ZANG Lian-Sheng, XIAO Da
Acta Entomologica Sinica . 2022, (1): 1 -9 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.01.001