Expression of SfABCD1 in the white-backed planthopper, Sogatella furcifera (Hemiptera: Delphacidae) in response to insecticide stress
ZENG Qing-Hui, ZHOU Cao, YANG Xi-Bin, YANG Hong, JIN Dao-Chao, LONG Gui-Yun
Acta Entomologica Sinica . 2022, (1): 21 -30 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.01.003