Identification of transcription factors, fusion genes and RNA editing events in Ascosphaera apis based on PacBio sequencing data
XU Ya-Jing, WU Ying, YU Ke-Jun, SUN Ming-Hui, LIU Jia-Mei, GUO Yi-Long, XU Xi-Jian, BAO Jia-Yi, KANG Yu-Xin, CHEN Da-Fu, GUO Rui, FU Zhong-Min
Acta Entomologica Sinica . 2022, (1): 63 -72 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.01.007