Identification, expression and binding specificity of chemosensory proteins in the antennal transcriptome of the pea aphid, Acyrthosiphon pisum (Hemiptera: Aphididae)
LIU Jing-Tao, WANG Qian, ZHAO Rui, WANG Huan-Huan, GAO Jie, DONG Hui, ZHANG Yong-Jun, CONG Bin, GU Shao-Hua
Acta Entomologica Sinica . 2022, (3): 261 -270 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.03.002