Responses of the rice leaffolder, Cnaphalocrocis medinalis (Lepidoptera: Crambidae) to sex pheromone and floral odor in olfactory behavior, and their application in its population monitoring
GUO Qian-Shuang, ZHUO Fu-Yan, ZHU Jing-Quan, LIN Yu-Feng, ZHANG Zheng-Bing, HUANG De-Chao, ZHANG Su-Li, DU Yong-Jun
Acta Entomologica Sinica . 2022, (3): 289 -303 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.03.005