Application of semiochemicals in insect pest monitoring
ZHANG Zhen, WANG Hong-Bin, CHEN Guo-Fa, KONG Xiang-Bo, ZHANG Su-Fang, LIU Fu
Acta Entomologica Sinica . 2022, (3): 351 -363 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.03.011