Research progress of induced defense against insect pests in tea plant ( Camellia sinensis)
ZHANG Jin, XING Yu-Xian, HAN Tao, YU Guang-Wei, SUN Xiao-Ling
Acta Entomologica Sinica . 2022, (3): 399 -408 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2022.03.014